Vidareutbildningsdag i tjänstbarhetsbedömning i arbetet.

Utbildning i tjänstbarhetsbedömning i arbeten som kräver hög fysisk ansträngning (bl.a. dykeriarbete).

Tid:
Nästa kurstillfälle är hösten 2019.
Detta kurstillfälle är en vidareutbildningsdag.
Nästa tillfälle för grundutbildningen är inte fastställt.

Plats:
Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16A , Göteborg

Pris:
1200 kr, exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.

Anmälan:
Anmälan till Cecilia. Andreasson, cecilia.andreasson@amm.gu.se Ange namn, adress och telefonnummer till arbetsplatsen samt fullständig faktureringsadress med referensbeteckning samt organisationsnummer.

Kursledning:
Professor Mats Hagberg, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.  Docent Hans Örnhagen, Stockholm.

Målgrupper/behörighetskrav:
Kursen vänder sig till läkare som tidigare gått kurs i dykerimedicin enlig EDTC. Kursen ger ytterligare 5-års behörighet att utfärda tjänstbarhetsintyg i arbeten som kräver hög fysisk ansträngning enligt AFS 2005:6.
Krav Leg läkare och tidigare genomfört kurs i dykerimedicin enligt EDTC.

Innehåll:
Dykerifysiologisk nytt, Diabetes/astma och arbeten som kräver hög fysisk ansträngning och vid sportdykning Undersökning av tjänstbarhet i arbete som innebär hög fysisk påfrestning och lämplighet för sportdykning Tjänstbarhet och lämplighet i arbete som innebär hög fysisk påfrestning och vid sportdykning. Patientfall diskussion. Web resurser och nätverk FHV metodik, SANMA, EDTC, EUBS, UHMS.

För mer information se http://www.amm.se/om-oss/utbildningar/1877-2/