Grundutbildning i tjänstbarhetsbedömning

Utbildning i tjänstbarhetsbedömning i arbeten som kräver hög fysisk ansträngning (bl.a. dykeriarbete).

Tid: Nästa kurstillfälle är 2-4 okt 2019.
Plats: Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16A , Göteborg
Pris: 1 200 kr, exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.
Anmälan görs här

Kursledning:
Professor Mats Hagberg, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.  Docent Hans Örnhagen, Stockholm.

Målgrupper/behörighetskrav:
Kursen vänder sig till läkare som tidigare gått kurs i dykerimedicin enligt EDTC. Kursen ger ytterligare 5-års behörighet att utfärda tjänstbarhetsintyg i arbeten som kräver hög fysisk ansträngning enligt AFS 2005:6.
Krav Leg läkare och tidigare genomfört kurs i dykerimedicin enligt EDTC.

Innehåll:
Dykerifysiologisk nytt, Diabetes/astma och arbeten som kräver hög fysisk ansträngning och vid sportdykning Undersökning av tjänstbarhet i arbete som innebär hög fysisk påfrestning och lämplighet för sportdykning Tjänstbarhet och lämplighet i arbete som innebär hög fysisk påfrestning och vid sportdykning. Patientfall diskussion. Webbresurser och nätverk FHV metodik, SANMA, EDTC, EUBS, UHMS.