Värmestress i arbetet

Schema och åtgärdsplan för bedömning av arbetsrelaterad värmestress:

Humidex Based Heat Response Plan [PDF, engelska]

 

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin