Utvärdering & presentation av vibrationsmätdata

 

Punkter som ska finnas med i mätrapport och riskbedömning avseende vibrationer exponering enligt Hygieniska gränsvärden:

Punkter som ska finnas med i mätrapport avseende vibrationer exponering enligt Hygieniska gränsvärden

Beräkningsmall för vibrationsmätdata i excel. Kan även användas till att göra riskbedömningar utifrån mätdata.

Innehåller de tabeller och diagram som finns i Vibrationsrapportmall 2.0 (se nedan).

Vibrationsrapportmall_(18-09-27)_Mall

Data som kan hanteras är Exporterad data från LarsonDavies, Norsonic (Converter) samt Svantek.

 

Förslag på mall för presentation av vibrationsmätdata:

Vibrationsrapportmall 2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna, Administratör


Kontakta