Utbildningsmaterial för vibrationsskador i hand och arm

Världshälsoorganisationen (WHO) har tillsammans med Arbets- och miljömedicin vid Umeå universitet tagit fram ett utbildningsmaterial för Hand-Arm Vibrationer.

Läromedlet publicerades i den 10e utgåvan av WHO:s serie ”Protecting workers” och materialet är på engelska. Länk till WHO:s hemsida om Hand-Arm Vibrationer.

Här hittar du direktlänkar till materialet i PDF-format. Observera att filerna är ganska stora (ca 16mb).

Occupational exposure to vibration from hand-held tools, A teaching guide on health effects, risk assessment and prevention

Occupational exposure to vibration from hand-held tools, A teaching guide on health effects, risk assessment and prevention – TEACHING MATERIALS

 

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin