UTBILDNINGSDAG: Arbete med handhållna vibrerande verktyg – Riskbedömning, prevention och medicinsk kontroll

Kursen omfattar medicinska, tekniska och ergonomiska aspekter av arbete med vibrerande verktyg. Den vänder sig till dig som arbetar i företagshälsovården, arbetsmiljöansvariga inom privat eller offentlig verksamhet, arbetsmiljöinspektörer etc. Dagen bjuder på gemensamma föreläsningar om vibrationsskador, medicinska kontroller, exponering för vibrationer, ergonomisk belastning samt gällande föreskrifter. Dessutom praktiska övningar med olika inriktningar; du väljer inriktning vid anmälan:

Spår A: Medicinsk inriktning – mätning av vibrationskänsel, handkraft, perceptionskänsel, 2 PD-tvåpunktsdiskrimination

Spår B: Teknisk inriktning – beräkning och riskbedömning av hand-armvibrationer

Spår C: Ergonomisk inriktning- bedömning av vibrationsexponering och ergonomisk belastning

Kursen uppfyller del av delmål c1, c4, c6 och c11 i ST-utbildning för läkare i Arbetsmedicin och Arbets- och miljömedicin om man väljer spår A.

Datum: Torsdag 18 oktober 2018, 8:30–16:00

Plats: Gamla Gästmatsalen, Medicon Village, Lund

Kostnad: 1 500 kr för de inom Södra sjukvårdsregionen, 1750 kr för övriga.

Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare, arbetsmiljöingenjörer och ergonomer inom företagshälsovård samt arbetsmiljöansvariga och arbetsmiljöinspektörer. Verksamma inom södra sjukvårdsregionen prioriteras.

Program

Vid frågor kontakta:
ulla.bk.andersson@skane.se eller jenny.gremark-simonsen@skane.se
eller 046-17 31 85

Anmälan: Senast måndag 8 oktober 2018