Utbildning

10 utbildningar

Utbildning spirometriundersökning

Välkommen på spirometriutbildning i november 2017, på Universitetssjukhuset i Örebro. Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor som arbetar inom företagshälsovården. För…

Metaller och hälsa

Arbets- och miljömedicin i Göteborg inbjuder till kursen: Metaller och hälsa Kursen ger kunskap om exponering och hälsoeffekter av bland…

MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomisk belastning på nacke armar…

Seminarium om riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, samt nya enkla mätmetoder

Forskare från Arbets- och miljömedicin Syd har i en rapport presenterat riktvärden för bedömning av risk för belastningsskador i nacke…

Utbildning i medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete – MEBA Nacke/arm/hand, Stockholm

Startdatum: 2017-05-19 08:30 Slutdatum: 2017-05-19 15:30 Plats: Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10   MEBA är en…

Mätutbildning kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön, Umeå

Startdatum: 2017-05-30 08:30 Slutdatum: 2017-09-20 16:30 Plats: Hotell Björken, Umeå   Lär dig planera, utföra och rapportera mätningar av kemiska…

Kurs i medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete – MEBA

MEBA-kurs i nacke/arm/hand och ländrygg enligt digital metod. Vi vänder oss till nya användare och till dig som vill fräscha…

ARBETE MED HANDHÅLLNA VIBRERANDE VERKTYG – Riskbedömning, prevention och medicinsk kontroll

Kursen omfattar medicinska, tekniska och ergonomiska aspekter av arbete med vibrerande verktyg. Den vänder sig till dig som arbetar i…

Seminarium för ergonomer (Örebro)

Riktvärden för belastningsergonomisk exponering – hur tänker vi? Vibrationsexponering och ergonomisk belastning. Välkommen på seminarium den 17 mars då vi…

Tjänstbarhetsbedömning i arbete med stor fysisk påfrestning – Göteborg

Tjänstbarhetsbedömning i arbete med stor fysisk påfrestning (EDTC level 1 MED Medical Examiner of Divers) Tid: Nästa kurstillfälle ges oktober…