Utbildning

4 utbildningar

Handintensivt arbete – Webbaserad utbildning

Under utbildningsdagen kommer vi att ge förslag på hur en arbetssituation med misstanke om handintensivt arbete ska handläggas. Kersti Lorén,…

Webbaserad kurs i Belastningsergonomi – två halvdagar

Kursbeskrivning: Kursen omfattar grunderna i belastningsergonomi vad avser riskfaktorer och hur dessa kan mätas och bedömas. Hälsoeffekter av dålig ergonomi. Systematisk…

Utbildning i Lund: Kurs i mätning av arbetsställningar och rörelser i övre delen av kroppen (Inklinometri – förenklad metod)

Inklinometri är en objektiv metod för att mäta kroppspositioner och ‑rörelser. Den kan med fördel användas för riskbedömningar av fysiskt…

Grundkurs – Tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete

Nästa kursomgång planeras till 18-20 mars 2020, Göteborg. Detta är en uppdragsutbildning som endast kan beställas av företag eller offentliga…