Utbildning spirometriundersökning

Välkommen på spirometriutbildning i november 2017, på Universitetssjukhuset i Örebro. Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor som arbetar inom företagshälsovården.

För att kunna göra en korrekt undersökning och kunna tolka resultatet är det viktigt att ha grundläggande kunskaper om bland annat lungfysiologi och vissa lungsjukdomar.

Utbildningen fokuserar på utförandet av en kvalitetssäkrad spirometriundersökning. Tekniska frågor kring programvara och utrustning hänvisas till respektive leverantör.

Datum: 6 november, kl.08.30-16.00

Plats: Lokal Berguven, F-huset uppgång F2 1 trappa, Universitetssjukhuset i Örebro.

Kostnad: 1500 kronor, exkl moms, lunch och kaffe ingår.

Målgrupp: Sjuksköterskor som arbetar inom företagshälsovården.

Mer information och anmälan