Utbildning i Lund: MEBA – Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete

Kursen omfattar genomgång av MEBA-metoden. MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller. Den vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården.

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomisk belastning på nacke, armar och ländrygg.

Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp.

Metoden innehåller en screeningdel och en fullständig undersökning och kan utföras på arbetsplatsen eller på företagshälsovården.

Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl individnivå som gruppnivå.

Kursinnehåll: Genomgång och praktisk träning under handledning. Sammanställning och databehandling av resultat under vägledning.

Medtag: Bärbar dator, systemkrav: Windows 7 (Office 2013) eller Windows XP (Office 2002) samt Adobe Acrobat Pro. Medtag också ett linne (eftersom vi tränar undersökning på varandra).

Datum: Onsdag den 29 januari 2020, kl. 8.30 – 16.00

Plats: Medicon Village, Lund

Kostnad: 2500 kr (fika och lunch ingår)

Målgrupp: Ergonomer, sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare främst verksamma inom företagshälsovården

Vill du veta mer om MEBA gå in på FHV-metodiks hemsida

Har du frågor om kursen går det bra att kontakta:
Jenny Gremark-Simonsen eller 046/17 31 85

Anmäl dig senast den 22 januari 2020

Till anmälan