Uppföljning av kursen Medicinska kontroller i arbetslivet (MKA)

Vid senaste MKA-kursen (1-5 april 2019) framkom önskemål om en uppföljningsdag när man hunnit ställas inför fler svåra bedömningar vad gäller tjänstbarhet. Den 18-19 september planerar vi nu att ha två sådana halvdagar med Arbetsmiljöverkets (AV:s) läkare och diskutera fall som deltagarna tar med sig. Det kan vara frågor som man behöver hjälp med framåt, men lika väl lösta fall som andra kan dra lärdom av. Eftersom det kommer en ny AFS om MKA (2019:3) så kommer vi också ha ett avsnitt där AV:s läkare går igenom vad som kommer att förändras.

Tid: Två halvdagar, 18-19 september 2019
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg
Kostnad: 3 500 kr exkl. moms.
Målgrupp: Läkare som tidigare gått kursen Medicinska kontroller i arbetslivet i Göteborg eller Uppsala.

Ladda ned PDF för all information om kurstillfället och uppgifter om anmälan.

Läs mer om våra återkommande MKA-kurser här.