Tjänstbarhetsbedömning i arbete med stor fysisk påfrestning – Göteborg

Tjänstbarhetsbedömning i arbete med stor fysisk påfrestning (EDTC level 1 MED Medical Examiner of Divers)

Tid: Nästa kurstillfälle är inte bestämt.

Plats: Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16, Göteborg

Målgrupp: Kursen vänder sig till läkare som utfärdar tjänstbarhetsintyg. Färdiga och blivande specialister i yrkes- och miljömedicin samt företagshälsovård. Företagssköterskor som arbetar med medicinska kontroller i arbetslivet.

Pris: 7000 kr, exkl. moms. Luncher och kaffe ingår. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Inbjudan, information och anmälan [PDF]

www.amm.se Anmälan