Seminarium om riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, samt nya enkla mätmetoder

Forskare från Arbets- och miljömedicin Syd har i en rapport presenterat riktvärden för bedömning av risk för belastningsskador i nacke och övre extremitet, något som hittills har saknats. Riktvärdena baseras på tekniska mätningar av kroppsställningar, rörelser och muskelbelastning, samt förekomsten av besvär i olika yrkesgrupper.

Vid seminariet presenteras rapporten samt nya enkla mätmetoder som utvecklats vid Centrum för arbets- och miljömedicin och KTH i Stockholm, i samarbete med Arbets- och miljömedicin Syd.

Tid: Torsdag den 6 april 2017, kl. 13.00 – 15.45

Lokal: Skånes universitetssjukhus i Lund (Blocket) föreläsningssal 4 (F4)

Målgrupp:
Seminariet vänder sig till ergonomer, arbetsmiljöingenjörer och läkare inom företagshälsovård och liknande verksamheter, samt Arbetsmiljöverket, arbetsmiljöansvariga och andra med intresse för arbetsmiljöfrågor.

Medverkande:
Inger Arvidsson, ergonom, Med dr, Arbets- och miljömedicin Syd
Mikael Forsman, professor, Centrum för arbets- och miljömedicin
Camilla Dahlqvist, doktorand, Arbets- och miljömedicin Syd

Program:
13.00        Välkommen     Catarina Nordander
13.05        Inledning – Behövs tekniska mätmetoder?    Mikael Forsman
13.30        Riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador        Inger Arvidsson  
14.15        Kaffepaus
14.30        Nya enkla mätmetoder      Mikael Forsman, Camilla Dahlqvist
15.15        Diskussion och frågor

Kostnad: Ingen avgift

Anmälan (obligatoriskt): Via mail till gudrun.persson@skane.se.
Ange ”Seminarium 6 april”, samt namn, titel, arbetsplats och mailadress.

Vid frågor: Kontakta Inger Arvidsson Inger.EM.Arvidsson@skane.se

VÄLKOMNA!!