Seminarium – Ny föreskrift om Medicinska kontroller i arbetslivet

Den 1 november 2019 träder Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) i kraft. Personal från Arbetsmiljöverket kommer hit och informerar.

Fokus kommer att ligga på de viktigaste ändringarna som genomförts jämfört med de nu gällande föreskrifterna. Struktur, språk och kopplingen till andra föreskrifter, samt ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas. Medicinska kontroller införs vid handintensivt arbete och arbete med kvicksilverexponering, och utgår för helkroppsvibrationer och arbete med armerad esterplast. Ändringar genomförs för nattarbete, arbete med bly och klättring med stor nivåskillnad (tidigare mast- och stolparbete).

Tid: Torsdag 19 september, kl 13:00-15:30
Plats: Lokal ändrad till SAHLGRENS AULA som nås via Sahlgrenska sjukhusets huvudentré, Göteborg.
Målgrupper: Företagshälsovård, arbetsgivare, fack- och skyddsombud, övriga intresserade.
Pris: Kostnadsfri
Anmälan: Via e-post till hanna.mikkonen@amm.gu.se . Det räcker att ange hur många som kommer.