Seminarium för ergonomer (Örebro)

  • Riktvärden för belastningsergonomisk exponering – hur tänker vi?
  • Vibrationsexponering och ergonomisk belastning.

Välkommen på seminarium den 17 mars då vi lär oss mer om riktvärden och riskbedömning för belastningsskador utifrån senaste rapporten nr4/2016 från Arbets- och miljömedicin i Lund (AMM Syd). Vi pratar även om ergonomisk belastning i kombination med vibrationer.

Länk till inbjudan

Datum och tid

Fredag den 17 mars 2017
Klockan 8 – 11.30

Plats

Lokal Berguven i F-huset, Universitetssjukhuset i Örebro.

Målgrupp

Ergonomer som arbetar inom Värmland, Västmanland, Sörmland och Örebro län.

Anmäl dig senast den 1 mars

Maila din anmälan till Eva Bergström Jangdin
Uppge fakturaadress vid anmälan.
Anmälan är bindande.