Samtal om matvanor

Handledning i Samtal om matvanor; för läkare, företagssköterskor m fl inom Arbets- och miljömedicin och företagshälsovård. Innehåller den senaste vetenskapen om kost och förslag på effektiva arbetssätt. Den kan laddas ner elektroniskt eller beställas som praktisk broschyr genom Stig Norberg.

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin