Riskbedömning vid vibrationsexponering – helkropp

Vibrationsnivå

Teknisk mätning av helkroppsvibrationer

Exempel på vibrationsnivåer för vanligt förekommande fordon och maskiner

Bedömning av helkroppsvibrationer och formel för beräkning av exponering

Arbetsmiljöverkets poängmetod för uppskattning av daglig vibrationsexponering för helkroppsvibrationer modifierad av AMM Syd med tillägg av poäng per minut.

 

Riskbedömning

Pågående vibrationsexponering

Avancerad beräkningsmall för att kunna räkna samman vibrationsexponeringen för olika maskiner med olika arbetsuppgifter eller personer:

Vibrationsberäkningar_AMI_(17-09-15)

Information / Slutanvändaravtal (EULA)

Download an English version of the vibration calculation template designed for assessment of the present-day vibration exposure [requires Microsoft Excel]:

Vibration calculation template (16-06-29)

Information / Slutanvändaravtal (EULA)

Retrospektiv vibrationsexponering

Beräkningsmall för att enklare kunna räkna samman och bedöma historisk exponering: 

Vibrationsberäkningar_HelKropp_(17-01-05)_Mall

Information / Slutanvändaravtal (EULA)

 

Kontaktperson: Jakob Riddar, AMM Syd, 046-17 79 23

 

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin