Riskbedömning vid vibrationsexponering – hand och arm

Vibrationsnivå

Teknisk mätning av hand- och armvibrationer

Exempel på vibrationsnivåer för vanligt förekommande verktyg

Arbetsmiljöverkets poängmetod för uppskattning av daglig vibrationsexponering för hand- och armvibrationer modifierad av AMM Syd med tillägg av poäng per minut.

Poäng per minut enligt AVs poängmetod – några vanligt förekommande verktyg

 

Riskbedömning

Grundläggande information om Bedömning av hand- och armvibrationer och formel för beräkning av exponering.
Ladda ner förslag på utformning av riskbedömningsrapport:
Riskbedömning [förslag AMM Syd]

 

Pågående vibrationsexponering

Enklare beräkningsmall som guidar igenom riskbedömningsprocessen:

Ladda ner beräkningsmodell (högerklicka)

Information

Avancerad beräkningsmall för att kunna räkna samman vibrationsexponeringen för olika maskiner med olika arbetsuppgifter eller personer:

Vibrationsberäkningar_AMI_(18-09-12)_Mall

Vibrationsberäkningar_AMI_(18-09-12)(Demo)””<_demofil

Information / Slutanvändaravatal (EULA)

Download an English version of the vibration calculation template designed for assessment of the present-day vibration exposure [requires Microsoft Excel]:

Vibration calculation template (17-01-05)

Information / Slutanvändaravtal (EULA)

 

Retrospektiv vibrationsbedömning

Beräkningsmall för att enklare kunna räkna samman och bedöma historisk exponering:

Vibrationsberäkningar_HAV_(17-01-05)_Mall

Information / Slutanvändaravtal (EULA)

 

Mallar för patientintervjuer angående exponering

Associerade dokument för att utföra en exponeringsintervju av den pågående exponeringen.

Material till patienten inför intervjun:

Lista för att nedteckna sina maskiner/verktyg

Bilder på olika handverktyg

Mall för exponeringsintervju

 

 

 

Kontaktperson: Jakob Riddar, AMM Syd, 046-17 79 23

 

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin