Riskbedömning vid vibrationsexponering

Riskbedömning

Översikt över vad en god riskbedömning ska tas i beaktning:
Riskbedömning av vibrationer utifrån Hygieniska gränsvärden & EUs bakomliggande material

Grafisk guide för riskbedömning utifrån AFS2005-15:
Riskbedömning utifrån AFS2005-15

Guide till högfrekventa och transienta vibrationer (stötar och slag):
FHV högfrekventa & transienta vibrationer

AMM syds mall för riskbedömning avseende patientutredning:
Vibrationsexp_mall_3.2(FHVmetodik).dotx

Gräns- & insatsvärden

Mallar för beräkning
Beräkningsmall för att kunna räkna samman vibrationsexponeringen för olika maskiner med olika arbetsuppgifter eller personer:

Vibrationsberäkningar_AMI_(20-04-14)_Mall

Vibrationsberäkningar_AMI_(18-09-12)(Demo)””<_demofil

Information / Slutanvändaravatal (EULA)

Download an English version of the vibration calculation template designed for assessment of the present-day vibration exposure [requires Microsoft Excel]:

Vibration calculation template (17-01-05)

Information / Slutanvändaravtal (EULA)

Grafisk guide till excel-beräkningsmall

 Mallar för patientintervjuer angående exponering

Associerade dokument för att utföra en exponeringsintervju av den pågående exponeringen.

Material till patienten inför intervjun:

Bilder på olika handverktyg

Frågeformulär till patienten

Hjälpformulär under patientintervjun

Mall för exponeringsintervju

Kontaktperson: Jakob Riddar, AMM Syd, 046-17 79 23

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin