Referensfallsbeskrivning: Tjänstbarhetsbedömning av arbetsdykare med diabetes mellitus

Referensfallsbeskrivning av tjänstbarhet för arbetsdykning vid insulinbehandlad diabetes mellitus.

Öppna beskrivningen [PDF]

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin