Räkna ut vibrationspoäng

Klicka på ‘Result’ för att börja om

Hand/arm

Nedanstående tabell kan användas för att snabbt uppskatta om exponeringen för hand/arm-vibrationer överskrider insats- respektive gränsvärde för daglig vibrationsexponering A(8).

Poängmetod för uppskattning av daglig vibrationsexponering för hand-armvibrationer.

Poängtabell hand-arm vibrationer

Poängtabell hand-arm vibrationer

Helkropp

Nedanstående tabell kan användas för att snabbt uppskatta om exponeringen för helkropps-vibrationer överskrider insats- respektive gränsvärde för daglig vibrationsexponering A(8).

Poängmetod för uppskattning av daglig vibrationsexponering för helkroppsvibrationer

Poängtabell helkroppsvibrationer

Poängtabell helkroppsvibrationer

Henrik Enquist,


Kontakta Henrik