Om fhvmetodik.se

Fhvmetodik.se är ett samarbetsprojekt mellan de arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet och företagshälsovården.

FHVmetodik.se leds för närvarande av ett interimistiskt råd bestående av prof Maria Albin CAMM, Stockholm, prof Mats Hagberg AMM Göteborg, överläkare Annika Hovgard AMM Göteborg, doc Catarina Nordander AMM Lund, Företagsläkare med dr Artur Tenenbaum, Hälsan och arbetslivet, Alingsås.

Ursprunget var två forsknings- och utvecklingsprojekt finansierade av AFA och Forte genomförda i samarbete mellan Göteborgs och Lunds universitet.
Syftet var att, inom relevanta områden, samla in evidensbaserade metoder som utvecklats inom forskningsprojekt och i samarbete med företagshälsovården anpassa och sedan testa dem som rutinmetoder i företagshälsovården. Exempel på sådan metodik som anpassats och testats är riktade hälsoundersökningar (inklusive medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2019:3), bedömning av arbetsförmåga, riskbedömning och användande av skyddsåtgärder och skyddsutrustning

Därefter har plattformen levt vidare och utvecklats genom bidrag och utvecklingsarbete från ytterligare arbets- och miljömedicinska kliniker och universitetsenheter. Metodiken som finns på plattformen används nu av företagshälsovård över hela landet.

Comments are closed.