Utvärdering av datorarbetsplats

Följande dokument hjälper dig att utvärdera en datorarbetsplats ergonomiskt. Notera att nyckeln är från 1997. Sedan dess har ny forskning/konsensus visat att vissa avståndsangivelser för nära, medel och långt bort bör revideras.

Checklista för kontroll av arbetsplats

Nyckel som hjälper dig att tyda resultaten

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin