MEBA

Enligt AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet är arbetsgivaren skyldig att erbjuda en riktad hälsoundersökning till anställda som vid bedömning enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete bedömts vara utsatta för risk. Belastningsergonomiska faktorer är en vanlig orsak till ohälsa, och hälsoundersökningen bör i sådana fall inriktas mot besvär i rörelseapparaten. Syftet med hälsoundersökningen är i första hand ett adekvat omhändertagande av den anställde och dennes arbetssituation, i andra hand en värdering av eventuell översjuklighet i personalgruppen.

MEBA står för Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete och är en systematisk metod som utvecklats vid Arbets- och miljömedicin i Lund.

Metoden är lämplig att använda vid undersökningar av personalgrupper som har ökad risk för muskuloskeletala besvär. Undersökningen ger tillgång till ett stort referensmaterial som kan för jämförelse i kommunikationen med beställaren.

MEBA kan med fördel användas för återkommande undersökningar och på så sätt följa utvecklingen av besvär/diagnoser på ett strukturerat sätt.

Under utbildningar hittar du kursdatum för MEBA.

Ett smakprov ur undersökningsformuläret kan du ladda ner här.

Ett avsnitt ur filmen

 

MEBA i pressen

Kristianstadsbladet

Bakgrundsinformation

Ladda ner detta dokument som beskriver bakgrunden till MEBA.

Kontaktinformation

Vill du veta mer om MEBA, kontakta gärna Maj Jönsson, företagshälsovårdssjukgymnast med lång erfarenhet.

Om du är behörig användare av MEBA kan du logga in på hemsidan för att få tillgång till de senaste versionerna av dokumenten. Har du inte fått registreringskod kontakta Catarina Nordander på AMM Lund.

Kontaktuppgifter och mer information om MEBA hittar du i informationsfoldernSkriv ut den dubbelsidigt, vik ihop och dela ut till dina kundföretag.

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin