Metoder

7 artiklar om Vibrationer & buller

Räkna ut vibrationspoäng

Klicka på ‘Result’ för att börja om Hand/arm Nedanstående tabell kan användas för att snabbt uppskatta om exponeringen för hand/arm-vibrationer…

Riskbedömning vid vibrationsexponering – hand och arm

Vibrationsnivå Teknisk mätning av hand- och armvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för vanligt förekommande verktyg Arbetsmiljöverkets poängmetod för uppskattning av daglig…

Riskbedömning vid vibrationsexponering – helkropp

Vibrationsnivå Teknisk mätning av helkroppsvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för vanligt förekommande fordon och maskiner Bedömning av helkroppsvibrationer och formel för…

Vibrationsskador- det handlar om ditt fortsatta liv

Över 80 procent av Skanska yrkesarbetare har i de senaste årens hälsoundersökningar uppgett att man utsätts för vibrationer under sin arbetsdag.…

Utvärdering av hörselvårdsprogram

I arbetsmiljöarbetet ingår hörselvård som ett viktigt område, framför allt för personal som utsätts (exponeras) för buller i sådan omfattning…

Utbildningsmaterial för vibrationsskador i hand och arm

Världshälsoorganisationen (WHO) har tillsammans med Arbets- och miljömedicin vid Umeå universitet tagit fram ett utbildningsmaterial för Hand-Arm Vibrationer. Läromedlet publicerades…

Medicinska kontroller vid vibrationsexponering

För medicinska kontroller vid vibrationsexponering, se kategorin Medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning.