Metoder

9 artiklar om Vibrationer & buller

Riskbedömning vid vibrationsexponering – hand och arm

Hand- armvibrationer Teknisk mätning av hand- och armvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för vanligt förekommande verktyg Arbetsmiljöverkets poängmetod för uppskattning av…

Utvärdering & presentation av vibrationsmätdata

  Punkter som ska finnas med i mätrapport och riskbedömning avseende vibrationer exponering enligt Hygieniska gränsvärden: Punkter som ska finnas…

Rapportmall bullermätningar

Riktlinjen ”Exponeringsmätning av hörselskadligt buller” är framtagen av Företagshälsans riktlinjegrupp. Ordförande för gruppen har varit Docent Peta Sjölander från KTH.…

Riskbedömning vid vibrationsexponering – helkropp

Vibrationsnivå Teknisk mätning av helkroppsvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för vanligt förekommande fordon och maskiner Bedömning av helkroppsvibrationer och formel för…

Räkna ut vibrationspoäng

Kalkylator för att räkna ut vibrationspoäng. Klicka på ‘Result’ för att börja om Schablonvärden Det finns ett antal medelvärden för…

Vibrationsskador- det handlar om ditt fortsatta liv

Över 80 procent av Skanska yrkesarbetare har i de senaste årens hälsoundersökningar uppgett att man utsätts för vibrationer under sin arbetsdag.…

Utvärdering av hörselvårdsprogram

I arbetsmiljöarbetet ingår hörselvård som ett viktigt område, framför allt för personal som utsätts (exponeras) för buller i sådan omfattning…

Utbildningsmaterial för vibrationsskador i hand och arm

Världshälsoorganisationen (WHO) har tillsammans med Arbets- och miljömedicin vid Umeå universitet tagit fram ett utbildningsmaterial för Hand-Arm Vibrationer. Läromedlet publicerades…

Medicinska kontroller vid vibrationsexponering

För medicinska kontroller vid vibrationsexponering, se kategorin Medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning.