Metoder

4 artiklar om Medicinska kontroller & tjänstbarhetsbedömning

MEBA – medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

Belastningsergonomiska faktorer, såsom ogynnsamma arbetsställningar eller repetitivt arbete, är en vanlig orsak till besvär och sjukdom i muskler och leder.…

Medicinska kontroller vid vibrationsexponering – helkropp

Helkroppsvibrationer – Screeningformulär Förslag till utredning av personer utsatta för helkroppsvibrationer Frågeformulär till personer utsatta för helkroppsvibrationer

Tjänstbarhetsbedömning

Tjänstbarhetsbedömning ska genomföras regelbundet för arbetstagare som ägnar sig åt rök- och kemdykning, yrkesdykning eller mast- och stolparbete.

Medicinska kontroller vid vibrationsexponering – hand och arm

Uppdaterad: 2019-11-26 (Skanör 191024) Medicinska kontroller ska erbjudas vart tredje år, om detta krävs enligt AFS 2019:3. Vid nyanställning, efter…