ARBETE MED HANDHÅLLNA VIBRERANDE VERKTYG – Riskbedömning, prevention och medicinsk kontroll

Kursen omfattar medicinska, tekniska och ergonomiska aspekter av arbete med vibrerande verktyg. Den vänder sig till dig som arbetar i företagshälsovården, arbetsmiljöansvariga inom privat eller offentlig verksamhet, arbetsmiljöinspektörer etc. Dagen bjuder på gemensamma föreläsningar om vibrationsskador, medicinska kontroller, exponering för vibrationer, ergonomisk belastning samt gällande föreskrifter. Dessutom praktiska övningar med olika inriktningar; du väljer inriktning vid anmälan. Dagen avslutas med gemensam diskussion utifrån fallbeskrivningar.

Datum: Torsdag 16 mars 2017, 8:30-16:00.

Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund, Föreläsningssal 4.

Kostnad: 1 500 kr för de inom södra sjukvårdsregionen, 1750 kr för övriga.

Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare, arbetsmiljöingenjörer och ergonomer inom företagshälsovård samt arbetsmiljöansvariga och arbetsmiljöinspektörer. Verksamma inom södra sjukvårdsregionen prioriteras.

Klicka för program.

Vid frågor kontakta: ulla.bk.andersson@skane.se eller
jenny.gremark-simonsen@skane.se eller 046-17 31 85

Anmälan: Sänd anmälningsblankett senast 6 mars 2017 till gudrun.persson@skane.se