Metoder

51 metoder

Utvärdering & presentation av vibrationsmätdata

Beräkningsformler för hand- armvibrationer Beräkningsformler för helkroppsvibrationer   FHVmetodiks onlineberäkning av vibrationspoäng, samt schablonvärden (snittvärden) för olika verktyg och fordon:…

Råd & åtgärder kring vibrationsexponering

Hand- armvibrationer Råd och åtgärder för att minska vibrationsexponering för hand- armvibrationer   Helkroppsvibrationer Råd och åtgärder för att minska…

Instruktionsfilmer enligt MEBA-metoden

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Riskbedömning vid vibrationsexponering

Riskbedömning Översikt över vad en god riskbedömning ska tas i beaktning: Riskbedömning av vibrationer utifrån Hygieniska gränsvärden & EUs bakomliggande…

Mätning av vibrationer

Mätguide Att mäta vibrationer, en grafisk guide   Hand- armvibrationer Teknisk mätning av hand- och armvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för…

MEBA kursmaterial

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Rapportmall bullermätningar

Riktlinjen ”Exponeringsmätning av hörselskadligt buller” är framtagen av Företagshälsans riktlinjegrupp. Ordförande för gruppen har varit Docent Peta Sjölander från KTH.…

Räkna ut vibrationspoäng

Kalkylator för att räkna ut vibrationspoäng. Klicka på ’Result’ för att börja om Schablonvärden Det finns ett antal medelvärden för…

LUQSUS-K

LUQSUS-K är ett paket med frågeformulär vilket har utvecklats av Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet. LUQSUS-K består av fyra instrument…

Webbaserade enkätverktyg för arbetsförmåga

Webbportalen fhvmetodik.se är en samlingsplats för metoder och verktyg inom företagshälsovården. Här kan du som användare skapa ett webbaserat enkätverktyg…

Visa mer metoderVisa mer