Metoder

49 metoder

Räkna ut vibrationspoäng

Kalkylator för att räkna ut vibrationspoäng. Klicka på ‘Result’ för att börja om Schablonvärden Det finns ett antal medelvärden för…

Utvärdering & presentation av vibrationsmätdata

  Punkter som ska finnas med i mätrapport och riskbedömning avseende vibrationer exponering enligt Hygieniska gränsvärden: Punkter som ska finnas…

Riskbedömning vid vibrationsexponering – hand och arm

Vibrationsnivå Teknisk mätning av hand- och armvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för vanligt förekommande verktyg Arbetsmiljöverkets poängmetod för uppskattning av daglig…

LUQSUS-K

LUQSUS-K är ett paket med frågeformulär vilket har utvecklats av Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet. LUQSUS-K består av fyra instrument…

MEBA kursmaterial

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Webbaserade enkätverktyg för arbetsförmåga

Webbportalen fhvmetodik.se är en samlingsplats för metoder och verktyg inom företagshälsovården. Här kan du som användare skapa ett webbaserat enkätverktyg…

ADA – ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång

ADA är en modell för att underlätta för deltagare med arbetsrelaterad stress att återgå till arbete.

MEBA – medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

  Belastningsergonomiska faktorer, såsom ogynnsamma arbetsställningar eller repetitivt arbete, är en vanlig orsak till besvär och sjukdom i muskler och…

Belastningsergonomiska mätningar

Direkta tekniska mätningar med exempelvis elektromyografi, inklinometri eller goniometri kan ge detaljerad information om den fysiska arbetsbelastningen. De ger objektiva…

Work Ability Index – WAI

Work Ability Index – WAI. En metod för att hitta personer som riskerar ett för tidigt utträde ur arbetslivet. Work…

Visa mer metoderVisa mer