Metoder

50 metoder

Riskbedömning vid vibrationsexponering – hand och arm

Hand- armvibrationer Teknisk mätning av hand- och armvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för vanligt förekommande verktyg Arbetsmiljöverkets poängmetod för uppskattning av…

MEBA kursmaterial

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Utvärdering & presentation av vibrationsmätdata

  Punkter som ska finnas med i mätrapport och riskbedömning avseende vibrationer exponering enligt Hygieniska gränsvärden: Punkter som ska finnas…

Rapportmall bullermätningar

Riktlinjen ”Exponeringsmätning av hörselskadligt buller” är framtagen av Företagshälsans riktlinjegrupp. Ordförande för gruppen har varit Docent Peta Sjölander från KTH.…

Riskbedömning vid vibrationsexponering – helkropp

Vibrationsnivå Teknisk mätning av helkroppsvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för vanligt förekommande fordon och maskiner Bedömning av helkroppsvibrationer och formel för…

Räkna ut vibrationspoäng

Kalkylator för att räkna ut vibrationspoäng. Klicka på ‘Result’ för att börja om Schablonvärden Det finns ett antal medelvärden för…

LUQSUS-K

LUQSUS-K är ett paket med frågeformulär vilket har utvecklats av Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet. LUQSUS-K består av fyra instrument…

Webbaserade enkätverktyg för arbetsförmåga

Webbportalen fhvmetodik.se är en samlingsplats för metoder och verktyg inom företagshälsovården. Här kan du som användare skapa ett webbaserat enkätverktyg…

ADA – ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång

ADA är en modell för att underlätta för deltagare med arbetsrelaterad stress att återgå till arbete.

MEBA – medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

  Belastningsergonomiska faktorer, såsom ogynnsamma arbetsställningar eller repetitivt arbete, är en vanlig orsak till besvär och sjukdom i muskler och…

Visa mer metoderVisa mer