Metoder

50 metoder

Sveriges nationella vibrationsdatabas

I Sveriges nationella vibrationsdatabas hittar du uppgifter om fältmätta och CE-deklarerade vibrationsnivåer hos flera hand-hållna vibrerande maskintyper (tex. Slipmaskiner, tigersågar,…

MEBA kursmaterial

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Analys av kemiprover, beräkningshjälp

Beräkningsmall framtagen för att underlätta:Enhetsomvandling Beräkning av koncentration Kalkylera konfidensintervall Beräkna Hygienisk effekt Tidsvägning av prover Jämförelse mot gränsvärden/referensvärden Ladda…

Utvärdering & presentation av vibrationsmätdata

Beräkningsformler för hand- armvibrationer Beräkningsformler för helkroppsvibrationer FHVmetodiks onlineberäkning av vibrationspoäng, samt schablonvärden (snittvärden) för olika verktyg och fordon: Räkna…

MEBA – medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

Belastningsergonomiska faktorer, såsom ogynnsamma arbetsställningar eller repetitivt arbete, är en vanlig orsak till besvär och sjukdom i muskler och leder.…

Riskbedömning vid vibrationsexponering

Riskbedömning Översikt över vad en god riskbedömning ska tas i beaktning: Riskbedömning av vibrationer utifrån Hygieniska gränsvärden & EUs bakomliggande…

LUQSUS-K

LUQSUS-K är ett paket med frågeformulär vilket har utvecklats av Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet. LUQSUS-K består av fyra instrument…

Råd & åtgärder kring vibrationsexponering

Hand- armvibrationer Råd och åtgärder för att minska vibrationsexponering för hand- armvibrationer   Helkroppsvibrationer Råd och åtgärder för att minska…

Instruktionsfilmer enligt MEBA-metoden

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Mätning av vibrationer

Mätguide Att mäta vibrationer, en grafisk guide   Hand- armvibrationer Teknisk mätning av hand- och armvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för…

Visa mer metoderVisa mer