Metoder

49 metoder

MEBA kursmaterial

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Analys av kemiprover, beräkningshjälp

Beräkningsmall framtagen för att underlätta:Enhetsomvandling Beräkning av koncentration Kalkylera konfidensintervall Beräkna Hygienisk effekt Tidsvägning av prover Jämförelse mot gränsvärden/referensvärden Ladda…

Utvärdering & presentation av vibrationsmätdata

Beräkningsformler för hand- armvibrationer Beräkningsformler för helkroppsvibrationer FHVmetodiks onlineberäkning av vibrationspoäng, samt schablonvärden (snittvärden) för olika verktyg och fordon: Räkna…

MEBA – medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

Belastningsergonomiska faktorer, såsom ogynnsamma arbetsställningar eller repetitivt arbete, är en vanlig orsak till besvär och sjukdom i muskler och leder.…

Riskbedömning vid vibrationsexponering

Riskbedömning Översikt över vad en god riskbedömning ska tas i beaktning: Riskbedömning av vibrationer utifrån Hygieniska gränsvärden & EUs bakomliggande…

LUQSUS-K

LUQSUS-K är ett paket med frågeformulär vilket har utvecklats av Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet. LUQSUS-K består av fyra instrument…

Råd & åtgärder kring vibrationsexponering

Hand- armvibrationer Råd och åtgärder för att minska vibrationsexponering för hand- armvibrationer   Helkroppsvibrationer Råd och åtgärder för att minska…

Instruktionsfilmer enligt MEBA-metoden

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Mätning av vibrationer

Mätguide Att mäta vibrationer, en grafisk guide   Hand- armvibrationer Teknisk mätning av hand- och armvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för…

Rapportmall bullermätningar

Riktlinjen ”Exponeringsmätning av hörselskadligt buller” är framtagen av Företagshälsans riktlinjegrupp. Ordförande för gruppen har varit Docent Peta Sjölander från KTH.…

Visa mer metoderVisa mer