Metoder

47 metoder

Räkna ut vibrationspoäng

Klicka på ‘Result’ för att börja om Hand/arm Nedanstående tabell kan användas för att snabbt uppskatta om exponeringen för hand/arm-vibrationer…

ADA – ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång

ADA är en modell för att underlätta för deltagare med arbetsrelaterad stress att återgå till arbete.

MEBA – medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

  Belastningsergonomiska faktorer, såsom ogynnsamma arbetsställningar eller repetitivt arbete, är en vanlig orsak till besvär och sjukdom i muskler och…

MEBA kursmaterial

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Belastningsergonomiska mätningar

Direkta tekniska mätningar med exempelvis elektromyografi, inklinometri eller goniometri kan ge detaljerad information om den fysiska arbetsbelastningen. De ger objektiva…

Riskbedömning vid vibrationsexponering – hand och arm

Vibrationsnivå Teknisk mätning av hand- och armvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för vanligt förekommande verktyg Arbetsmiljöverkets poängmetod för uppskattning av daglig…

LUQSUS-K

LUQSUS-K är ett paket med frågeformulär vilket har utvecklats av Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet. LUQSUS-K består av fyra instrument…

Work Ability Index – WAI

Work Ability Index – WAI. En metod för att hitta personer som riskerar ett för tidigt utträde ur arbetslivet. Work…

Riskbedömning vid vibrationsexponering – helkropp

Vibrationsnivå Teknisk mätning av helkroppsvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för vanligt förekommande fordon och maskiner Bedömning av helkroppsvibrationer och formel för…

Vibrationsskador- det handlar om ditt fortsatta liv

Över 80 procent av Skanska yrkesarbetare har i de senaste årens hälsoundersökningar uppgett att man utsätts för vibrationer under sin arbetsdag.…

Visa mer metoderVisa mer