Metaller och hälsa

Arbets- och miljömedicin i Göteborg inbjuder till kursen: Metaller och hälsa

Kursen ger kunskap om exponering och hälsoeffekter av bland annat bly, kadmium, kvicksilver, arsenik och uran i arbets- och omgivningsmiljö, inklusive medicinska kontroller vid bly- och kadmiumarbete. Risker med exponering under graviditet berörs under respektive metallföreläsning. Genomgång sker även av metaller som förekommer vid svetsning och vid avgång från protesmaterial. Exponering via inandning, hud, kost och från protesmaterial, samt metallanalyser, kommer att behandlas.

Kursen riktar sig främst till ST-läkare, yrkeshygieniker, arbetsmiljöingenjörer och andra läkare i behov av fortbildning.

Datum och tid: Onsdag 29 november 2017, kl 10.15-16.15
Torsdag 30 november 2017, kl 08.30-16:00

Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinareg. 20A, Göteborg

Pris: 3000 kr exkl. moms som faktureras i efterhand.
Kursmaterial, luncher, middag 29/11, samt kaffe/te ingår.

Program