Medicinska kontroller vid vibrationsexponering – hand och arm

Medicinska kontroller ska erbjudas vart tredje år, om detta krävs enligt AFS 2005:15.

Vid nyanställning, efter tre år och därefter vart sjätte år ska läkarundersökning göras.

Övriga kontroller kan ske med enklare screeningformulär.

Dokument:

Instruktioner – fullständiga anvisningar för medicinsk kontroll och screening, inklusive metodbeskrivningar för olika undersökningar

Metodbeskrivningar: Termotest & Vibrametri

Frågeformulär – att besvaras av patient vid läkarundersökning, kan skrivas ut och lämnas till patienten i god tid före undersökningen

Screeningformulär – vid enklare undersökning

Protokoll – kan användas för att sammanställa resultaten av de olika undersökningarna

 

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin