Medicinska kontroller vid vibrationsexponering – hand och arm

Uppdaterad: 2019-11-26 (Skanör 191024)

Medicinska kontroller ska erbjudas vart tredje år, om detta krävs enligt AFS 2019:3.

Vid nyanställning, efter tre år och därefter vart sjätte år ska läkarundersökning göras.

Övriga kontroller kan ske med enklare screeningformulär.

Dokument:

Undersökningsprotokoll Medicinska kontroller vid vibrationexponering (hand-arm)

Frågeformulär inför läkarundersökning MKA vibration Skanör20191024

Läkarundersökning MKA vibration Skanör20191024

Screening vibrationer Skanör20191024 för 6 12 18 års uppföljning

Instruktion MKA vibration Skanör20191024 – fullständiga anvisningar för medicinsk kontroll och screening, inklusive metodbeskrivningar för olika undersökningar

Vibrationsexponering vid läkarundersökning Skanör20191024

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin