Medicinska kontroller vid vibrationsexponering – hand och arm

Uppdaterad: 2019-11-26 (Skanör 191024)

Medicinska kontroller ska erbjudas vart tredje år, om detta krävs enligt AFS 2019:3.

Vid nyanställning, efter tre år och därefter vart sjätte år ska läkarundersökning göras.

Övriga kontroller kan ske med enklare screeningformulär.

Dokument:

Undersökningsprotokoll Medicinska kontroller vid vibrationexponering (hand-arm)

Frågeformulär inför läkarundersökning MKA vibration Skanör20191024

Läkarundersökning MKA vibration Skanör20191024

Screening vibrationer Skanör20191024 för 6 12 18 års uppföljning

Instruktion MKA vibration Skanör20191024 – fullständiga anvisningar för medicinsk kontroll och screening, inklusive metodbeskrivningar för olika undersökningar

Vibrationsexponering vid läkarundersökning Skanör20191024

Filmer:

Introduktion till AMM Syds filmer

https://players.brightcove.net/3193745440001/b859b2ab-6e32-4a70-a0dd-ee8b2ca7bb94_default/index.html?videoId=6274398326001

Vibrogram

https://players.brightcove.net/3193745440001/b859b2ab-6e32-4a70-a0dd-ee8b2ca7bb94_default/index.html?videoId=6274401253001

Rolltemp

https://players.brightcove.net/3193745440001/b859b2ab-6e32-4a70-a0dd-ee8b2ca7bb94_default/index.html?videoId=6298697198001

Monofilament

https://players.brightcove.net/3193745440001/b859b2ab-6e32-4a70-a0dd-ee8b2ca7bb94_default/index.html?videoId=6274399875001

Jamar

https://players.brightcove.net/3193745440001/b859b2ab-6e32-4a70-a0dd-ee8b2ca7bb94_default/index.html?videoId=6274396799001

Diskriminativ känsel

https://players.brightcove.net/3193745440001/b859b2ab-6e32-4a70-a0dd-ee8b2ca7bb94_default/index.html?videoId=6274396462001

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin