Medicinska kontroller i arbetslivet, vid Arbets- och miljömedicin (Amm) i Göteborg

Tid
12–16 april 2021 (måndag kl 13:00–fredag kl 12:30), vecka 15.

Plats
Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 (tvärs över gatan från Amm), samt på Amm, Medicinaregatan 16.

Kostnad
12 000 kr exkl moms I avgiften ingår, förutom kursmaterial, lunch tisdag, onsdag, torsdag + enkel take-away-lunch på fredagen och kaffe för- och eftermiddagar.

Målgrupper
* Arbetsmedicinare/blivande arbetsmedicinare som utför, eller kommer att utföra, medicinska kontroller. Kursen ger, tillsammans med 2 års handledd tjänstgöring inom FHV, behörighet att utföra medicinska kontroller och utfärda tjänstbarhetsintyg enligt nedan. (Delmål c11 enligt ST 2015)
* ST-läkare inom Arbets- och miljömedicin (delmål c 11 enligt ST 2015)
* Övriga intresserade läkare inom Arbetsmedicin/Arbets- och miljömedicin, Företagshälsovård

Mer information och anmälan