Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete – klinisk undersökning med MEBA – Kurs i Uppsala

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt
sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke, armar och ländrygg. Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp. Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl gruppnivå som individnivå.

Målgrupp : Ergonomer, sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare främst verksamma inom företagshälsa

Tid: 1 april 2020  kl 8.30-16.30  (sista anmälningsdag 15 mars)

Plats: Arbets- och miljömedicin, Föreläsningssalen Eken, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

Mer information och anmälan