MEBA – medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

Belastningsergonomiska faktorer, såsom ogynnsamma arbetsställningar eller repetitivt arbete, är en vanlig orsak till besvär och sjukdom i muskler och leder. Enligt AFS 2019:3: Medicinska kontroller i arbetslivet ska arbetsgivaren anordna en riktad hälsoundersökning om riskbedömningen visar att det är motiverat. MEBA är en lämplig metod att använda vid undersökningar av yrkesgrupper, som har en ökad risk för besvär i nacke, armar, händer och/ eller ländrygg. Syftet är att kunna erbjuda lämpliga insatser tidigt i sjukdomsförloppet, och att värdera eventuell översjuklighet inom en yrkesgrupp. MEBA kan med fördel användas för återkommande undersökningar och ger en möjlighet att följa utvecklingen av både besvär och sjukdom på ett mera strukturerat sätt. Metoden består av en screeningdel som görs på samtliga, och en fördjupning för de som har besvär. MEBA är mycket lämplig som metod för lagstadgad medicinsk kontroll vid handintensivt arbete. 
Kurser anordnas vid de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Lund, Göteborg, Umeå och Uppsala för sjukgymnaster/ fysioterapeuter och läkare i företagshälsovården.
Kursdeltagarna får tillgång till kursmaterial genom inloggning på hemsidan.

Ett avsnitt ur filmen


Mer information om MEBA
Bakgrundsinformation [PDF] 
Folder [PDF] – Skriv ut dubbelsidigt (vänd längs kortsidan), vik ihop och dela ut till dina kundföretag.

Artiklar och rapporter
Oroväckande prevalens 
Risk of musculoskeletal disorders among females and males in repetitive/constrained work
Health surveillance under adverse ergonomics conditions – validity of a screening method adapted for the occupational health service
Åtgärdsnivåer mot belastningsskada
Är det farligt med ensidigt repetitivt arbete?
Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete (MEBA) – validitet av en screeningmetod anspassad för
företagshälsovården
Inter-rater reliability testing of Health surveillance under adverse ergonomics conditions – lower back
MEBA – ländrygg Test av inter-bedömarreliabiliteten
Accuracy of Clinical Tests in Detecting Disk Herniation and Nerve Root Compression in Subjects With Lumbar Radicular Symptoms
Fingertip-to-Floor Test and Straight Leg Raising Test: Validity, Responsiveness, and Predictive Value in Patients With Acute/Subacute Low Back Pain 
Opting to wear prismatic spectacles was associated with reduced neck pain in dental personnel: a longitudinal cohort study
Oroväckande prevalens av diagnoser ställda vid MEBA- undersökning

Standardised Nordic Questionnaire for the analysis of musculoskeletal symptoms

 

Kontaktpersoner vid Arbets- och miljömedicinska kliniker:
AMM Lund: Jenny Gremark Simonsen, jenny.gremark-simonsen@skane.se
AMM Göteborg: Stefan Oliv stefan.oliv@amm.gu.se
AMM Uppsala: Kristina Eliasson, kristina.eliasson@medsci.uu.se
AMM Umeå: Charlotte Lewis Charlotte.Lewis@regionvasterbotten.se

MEBA  ,


Kontakta MEBA