MEBA- medicinska kontroller vid ergonomikst belastande arbete. Kurs i Göteborg

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke, armar och ländrygg. Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp. Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl gruppnivå som individnivå.

MEBA har utökats med en ländryggsdel och nu finns också en digital version av undersökningsprotokoll och återrapportering.

Kursinnehåll:
Genomgång och träning under handledning av MEBA nacke/arm/hand och ländrygg.
Presentation och praktisk träning av den digitala versionen av MEBA.

Tid: 23 maj 2019 kl 8.30-16.30 (sista anmälningsdag 14 maj)

Plats: Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16, Göteborg

Kurskostnad: 2100 kr inkluderande kursmaterial, lunch och kaffe.

Målgrupp: Ergonomer, sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare främst verksamma inom företagshälsovården

Medtag bärbar dator för den praktiska träningen av den digitala versionen.
Systemkrav: Windows 7 (Office 2013) eller Windows XP (Office 2002) samt Adobe Acrobat Pro.

Anmälan och frågor till Ewa Gustafsson via mail: ewa.gustafsson@amm.gu.se