MEBA- medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete – kurs i Göteborg

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke, armar och ländrygg. Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp. Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl gruppnivå som individnivå.

MEBA finns nu i en digital version av undersökningsprotokoll och återrapportering som kommer att gås igenom under kursdagen.

Kursinnehåll:
Genomgång och träning under handledning av MEBA nacke/arm/hand och ländrygg.
Presentation och praktisk träning av den digitala versionen av MEBA.

 

Datum: 26 oktober 2018, kl 8.30-17.00 (sista anmälningsdag 19 oktober)

Plats: Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16, Göteborg

Kostnad: 2000 kr inkluderande kursmaterial, lunch och kaffe

Anmälan och frågor till Ewa Gustafsson via mail: ewa.gustafsson@amm.gu.se

 

Medtag bärbar dator för den praktiska träningen av den digitala versionen. Systemkrav: Windows 7 (Office 2013) eller Windows XP (Office 2002), Adobe Acrobate.