MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomisk belastning på nacke armar och ländrygg.
Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp.
Metoden innehåller en screeningdel och en fullständig undersökning och kan utföras på arbetsplatsen eller på företagshälsovården. Undersökningen utförs av legitimerad fysioterapeut eller läkare i företagshälsovården.
Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl individnivå som gruppnivå.
Under 2016 introduceras en digital version av undersökningsprotokoll och återrapportering som innebär en effektivisering och en tidsbesparing för undersökaren.

Datum: Onsdag 17 januari 2018, 8:30-16:00

Plats: Arbets- och miljömedicin Syd

Kostnad: 1500 kr för de inom södra sjukvårdsregionen, 1750 för övriga

Målgrupp: Fysioterapeuter, sjukgymnaster, ergonomer, läkare

Anmälan: Sänd anmälningsblankett senast 8 januari 2018 till lisbeth.prahl@skane.se

Vid frågor kontakta: jenny.gremark-simonsen@skane.se eller 046-17 31 85