Mätutbildning kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön, Umeå

 • Startdatum: 2017-05-30 08:30
 • Slutdatum: 2017-09-20 16:30
 • Plats: Hotell Björken, Umeå

 

Lär dig planera, utföra och rapportera mätningar av kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. En utbildning för dig som jobbar som yrkeshygieniker, arbetsmiljöingenjör eller konsult inom arbetsmiljöområdet.

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i två avsnitt:

Omgång 1: tisdag 30 maj – torsdagen 1 juni 2017

Omgång 2: tisdag 19 – onsdag 20 september 2017

För godkänd kurs krävs deltagande i båda omgångarna, samt en godkänd mätrapport från egen genomförd mätning däremellan. Om du saknar möjlighet att genomföra en mätning kan kursledningen eventuellt förmedla kontakt för lämplig mätning.

Målsättning

Kursen syftar till att höja kompetensen hos arbetsmiljöingenjörer/konsulter vad gäller att planera, utföra och rapportera arbetsmiljörelaterade mätningar inom de kemiska och fysikaliska områdena. Grundkunskaper inom det kemiska/fysikaliska arbetsmiljöområdet krävs, liksom kännedom om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Kursen är upplagd så att deltagarna får kännedom om lämpliga mätmetoder inom respektive område och alla kommer att testa olika mätinstrument i mindre grupper. Mellan kursens två avsnitt (3 + 2 dagar) ska kursdeltagaren genomföra en egen arbetsmiljömätning och skriva en mätrapport. Mätrapporterna kommer vi sedan att gå igenom under del två av kursen.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha kunskap inom följande områden:

 • mätstrategi
 • bullermätningar
 • vibrationsmätningar
 • mätning av partikelburna luftföroreningar
 • mätning av gaser och ångor
 • hur en mätrapport ska skrivas

Ett avsnitt om riskkommunikation utifrån en arbetsmiljöingenjörs perspektiv kommer att ingå i del två.

Målgrupp

Arbetsmiljöingenjörer/konsulter/yrkeshygieniker som saknar tillräckliga kunskaper om arbetsmiljömätningar. I första hand vänder vi oss till intresserade i Norrlandsregionen vid detta kurstillfälle.

Kursavgift

10 000 kronor. I avgiften ingår dokumentation, luncher och kaffe.

Efter genomförd utbildning erhåller deltagare ett kursintyg.

Anmälan

Bindande anmälan senast 21 april 2017. Bekräftelse på deltagande meddelas senast 28 april. Om du anmält dig och inte kan utnyttja din plats kan den, efter information till oss, överlåtas till annan person. Deltagarantalet är begränsat.

Om utbildningen

De Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Nästa kurstillfälle är i vår placerad i Umeå, därefter följer kurstillfällen i Örebro (november 2017 och februari 2018), Lund och Göteborg.

Arrangörer

Utbildningen sker i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.

Vill du veta mer kan du också kontakta den yrkeshygieniker som finns på din närmaste arbets- och miljömedicinska enhet:

 • Göteborg: Cert. yrkeshygieniker Anna Dahlman-Höglund (anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se)
 • Linköping: Cert. yrkeshygieniker Bengt Ståhlbom (bengt.stahlbom@regionostergotland.se)
 • Lund: Cert.yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson (jan-eric.y.karlsson@skane.se)
 • Umeå: Yrkeshygieniker Bodil Björ (bodil.bjor@vll.se)
 • Uppsala: Yrkeshygieniker Helena Fornstedt (helena.fornstedt@akademiska.se)
 • Örebro: Cert. yrkeshygieniker Lena Andersson (lena.anderssson4@regionorebrolan.se)