Lungsjukdomar i arbetslivet

Kursen omfattar lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet, kemiska hälsorisker, medicinska kontroller och gällande föreskrifter. Under del av eftermiddagen finns två inriktningar, en medicinsk om spirometri och PEF-mätning samt en teknisk om metoder för exponeringsmätning. Val av inriktning görs under kursdagen.

Datum: tisdag 17 september 2019, 8:45–16:00

Plats: Bioforum, Medicon Village, Lund

Kostnad: 1 500 kr för deltagare från södra sjukvårdsregionen, 1750 kr för övriga.

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovård samt arbetsmiljöansvariga. Verksamma inom södra sjukvårdsregionen prioriteras.

Vid frågor kontakta:
ulla.bk.andersson@skane.se eller 046-17 31 85            

Anmälan senast måndag 2 september 2019.

Till anmälan