Lungsjukdomar i arbetslivet

Kursen omfattar lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet, kemiska hälsorisker, medicinska kontroller och gällande föreskrifter. Under del av eftermiddagen finns två inriktningar, en medicinsk om spirometri och PEF-mätning samt en teknisk om metoder för exponeringsmätning. Val av inriktning görs under kursdagen.

Datum: Tisdag 18 september 2018, 8:45-16:00

Plats: Gamla Gästmatsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund.

Kostnad: 1500 kr för deltagare från södra sjukvårdsregionen, 1750 kr för övriga.

Målgrupp: Företagssköterskor, företagsläkare, arbetsmiljöingenjörer/arbetsmiljöansvariga.
Verksamma inom södra sjukvårdsregionen prioriteras.

Program

Vid frågor kontakta: ulla.bk.andersson@skane.se eller 046-17 31 85

Anmälan: Senast måndag 3 september 2018.