KURS: Medicinska kontroller i arbetslivet (Göteborg)

Tid
4–8 april 2022 (4 april kl 12:30 – 8 april kl 12:00)
Plats
Konferenscentrum Wallenberg, lokal ”Europa”, Medicinaregatan 20, Göteborg.
Kostnad
Kursavgiften: 13 000 kr.
I avgiften ingår Lunch tisdag, onsdag och torsdag samt förmiddags- och eftermiddagsfika under kursen. På fredagen serveras lunchmacka och dricka som går att ta med sig. Kursmiddag en av kvällarna och kvällsaktivitet en av kvällarna ingår också. Även den tryckta versionen av Arbetsmiljöverkets föreskrift om Medicinska kontroller i arbetslivet 2019:3 och annat kursmaterial ingår.
Anmälan
Via webbformulär som öppnas 1 december 2021.
Sista anmälningsdag är 10 januari 2021. Anmälan är bindande. OBS att dessa kurser brukar bli fullbokade snabbt. ”Först till kvarn” gäller.
Målgrupper/behörighetskrav
• ST-läkare inom Arbetsmedicin
• ST-läkare inom Arbets- och miljömedicin.
• Övriga intresserade läkare inom Arbetsmedicin/Arbets- och miljömedicin
För att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll på ett bra sätt ska kursdeltagarna ha minst ett års erfarenhet från företagshälsovård eller arbets- och miljömedicin.
Kursinnehåll
Delmål c 11 enligt ST 2015 i Arbetsmedicin och Arbets- och miljömedicin.
Kursen ger kunskap för att utföra medicinska kontroller vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter (”härdplaster”), fibrosframkallande damm (kvarts, asbest, syntetiska oorganiska fibrer), bly, kadmium och kvicksilver, fysiskt påfrestande arbete (mast- och stolparbete, rök- och kemdykning), vibrationsexponering, nattarbete, handintensivt arbete. Vi tar också upp medicinska kontroller vid bullerexponering.
Diskussion av fall från Arbetsmiljöverket/Arbets- och miljömedicin ingår, och gärna även fall från kursdeltagarnas hemmakliniker.
Kursen ger, tillsammans med 2 års handledd tjänstgöring på heltid inom företagshälsovård eller vid arbets- och miljömedicinsk klinik, behörighet att utföra medicinska kontroller enligt ovan och utfärda tjänstbarhetsintyg.
Medverkande lärare
Läkare från Arbets- och miljömedicin, Arbetsmiljöverket och företagshälsovård och yrkeshygieniker, ergonom och akustiker från Arbets- och miljömedicin.
Examination, intyg
Examination sker i form av tjänstbarhetsbedömning av fall. För godkänd kurs krävs även närvaro på samtliga kursmoment. (Man kan inte delta enbart på del av kursen.) Kursintyg erhålls efter genomgången kurs.
Kursledning
Helena Eriksson, överläkare
Förfrågningar
Vid frågor kontakta kurssekreterare Maria Andersson, maria.m.andersson@vgregion.se