Kurs i MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete (Göteborg)

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke, armar och ländrygg. Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp. Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl gruppnivå som individnivå.

MEBA har utökats med en ländryggsdel och nu finns också en digital version av undersökningsprotokoll och återrapportering.

Kursinnehåll:
Genomgång och träning under handledning av MEBA nacke/arm/hand och ländrygg. Presentation och praktisk träning av den digitala versionen av MEBA.

 

Tid: 8 mars 2018  kl 8.30-17.00   (sista anmälningsdag 1 mars)
Plats: Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16, Göteborg
Kurskostnad:  1950 kr inkluderande kursmaterial, lunch och kaffe.

Medtag bärbar dator för den praktiska träningen av den digitala versionen.
Systemkrav: Windows 7 (Office 2013) eller Windows XP (Office 2002), Adobe Acrobate.

OBS!
Om du tidigare har gått MEBA-kursen för nacke/arm/hand kan du välja att avstå från kursdelen underarm/hand och slutar då ca kl 15.00  Kurskostnad: 1500 kr.

 

Anmälan och frågor till Ewa Gustafsson via mail: ewa.gustafsson@amm.gu.se