Kommentarer avseende tjänstbarhet för civila arbetsdykare med hänsyn till covid19v10

Kommentarer avseende tjänstbarhet för civila arbetsdykare med hänsyn till covid19 enligt erfarenheter som diskuterats vid möten arrangerat av SANMA (Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening) 22 juni och 30 november 2020.

Många frågor har uppkommit avseende bedömning av tjänstbarhet för civila arbetsdykare med hänsyn till covid19 infektion. Anledning till detta är att det rapporterats om lungförändringar och hjärtpåverkan även hos asymtomatiska personer med covid19 infektion.

Anna, Administratör


Kontakta