Handintensivt arbete – Webbaserad utbildning

Under utbildningsdagen kommer vi att ge förslag på hur en arbetssituation med misstanke om handintensivt arbete ska handläggas. Kersti Lorén, sakkunnig ergonom på Arbetsmiljöverket, redogör för lagstiftning och riskbedömningsprocessen. Vi presenterar ett antal exempel på riskbedömningsmetoder både observationsmetoder och mätmetoder samt den medicinska kontrollen (MEBA) som kan användas vid arm/hand intensiva arbeten.

Inom vilka branscher hittar man handintensiva arbeten? Vi vill att du inför utbildningsdagen tar med minst ett exempel (tydliga och/eller tveksamma) som vi kan diskutera. Skicka en beskrivning av arbetsuppgiften senast 24 september till jenny.gremark-simonsen@skane.se

Datum: onsdag 30 september 2020, 9:00–12:30

Plats: Länk till TEAMS skickas via mail i anslutning till kursstart

Kostnad: 1 000 kr (exkl. moms)

Målgrupp: Ergonomer och läkare inom företagshälsovård.

Vid frågor kontakta:
jenny.gremark-simonsen@skane.se eller 046-17 31 85

Anmälan senast fredag 21 september 2020.

Till anmälningsformuläret