Forskning

4 forskningsresultat

Fetma ur ett företagshälsovårdsperspektiv

Fetma ökar i hela världen och i USA anses var tredje person vara sjukligt fet. Personer med sjuklig fetma i Europa…

Belastningskänslighet och smärtupplevelse

Muskuloskeletala smärtor är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning. Klinisk erfarenhet talar för att funktionstester av patienter med långvarig…

Identifiering av risk för hörselrelaterade besvär i bullriga miljöer

För företagshälsovården är det viktigt att vara uppmärksam på bullerrelaterade symtom bland personal som arbetar i ”icke-traditionella” bulleryrken. Detta uppmärksammades…

Samtal om matvanor

Handledning i Samtal om matvanor; för läkare, företagssköterskor m fl inom Arbets- och miljömedicin och företagshälsovård. Innehåller den senaste vetenskapen…