Fetma ur ett företagshälsovårdsperspektiv

Fetma ökar i hela världen och i USA anses var tredje person vara sjukligt fet. Personer med sjuklig fetma i Europa är frånvarande tio dagar mer per år än de med normal vikt. Fetma påverkar vidare individens välbefinnande och livskvalitet.

Genomgång av kunskapsläget kring sjuklig fetma ur ett företagshälsovårdsperspektiv, av Carita Håkansson.

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin