Bidra med material

Vår ambition är att fhvmetodik.se ska bli en nationell kunskapsbank kring evidensbaserade metoder riktade till företagshälsovården. För att nå dit behöver vi din hjälp.

Du är välkommen att bidra med material såsom metoder, kurser eller intressanta inslag kring evidensbaserade metoder.

Kontakta oss så berättar vi mer om projektet och hur vi kan samarbeta.

webbadministrator@med.lu.se eller 046 222 16 39

Comments are closed.