Arbete med handhållna vibrerande verktyg – Riskbedömning, prevention och medicinsk kontroll

Kursen omfattar medicinska, tekniska och ergonomiska aspekter av arbete med vibrerande verktyg. Den vänder sig till dig som arbetar i företagshälsovården, arbetsmiljöansvariga inom privat eller offentlig verksamhet, arbetsmiljöinspektörer etc. Dagen bjuder på gemensamma föreläsningar om vibrationsskador, medicinska kontroller, exponering för vibrationer, ergonomisk belastning samt gällande föreskrifter. Dessutom praktiska övningar med olika inriktningar; du väljer inriktning vid anmälanKursen uppfyller del av delmål c1, c4, c6 och c11 i ST-utbildning i Arbetsmedicin och Arbets- och miljömedicin om man väljer det medicinska spåret, spår A.

Datum: Torsdag 15 feb 2018, 8:30–16:00

Plats: Gamla Gästmatsalen, Medicon Village, Lund

Kostnad: 1 500 kr för de inom Södra sjukvårdsregionen, 1750 kr för övriga.

Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare, arbetsmiljöingenjörer och ergonomer inom företagshälsovård samt arbetsmiljöansvariga och arbetsmiljöinspektörer. Verksamma inom södra sjukvårdsregionen prioriteras.

Program och anmälan

Vid frågor kontakta:
ulla.bk.andersson@skane.se eller jenny.gremark-simonsen@skane.se
eller 046-17 31 85