Anställd

De flesta arbetsgivare har någon form av företagshälsovård för sina anställda. Detta är viktigt för att främja en arbetsmiljö som man trivs och mår bra i.

Som anställd ska man i första hand vända sig till sin chef för att bli remitterad till sin företagsläkare. Hos läkaren får du hjälp med bland annat följande:

  • Företagshälsovård
  • Samtalsstöd och konsultativ korttidsterapi
  • Stöd om du drabbas av trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering
  • Stöd/åtgärd vid stressrelaterade besvär
  • Stöd och råd genom hela rehabiliteringsprocessen
  • Förebyggande arbetsplatsbesök
  • Efterföljande åtgärder vid arbetsrelaterade besvär
  • Bistånd vid konfliktlösning
  • Stöd och bistånd vid krissituationer
  • Kartläggning/undersökning/utredning av arbetsmiljön (på särskilt uppdrag)

Nedan hittar du länkar till nätverk och kontaktpersoner där du kan få hjälp att hitta läkare, forskare och andra kontaktpersoner.

Comments are closed.