Kunskapsområdet företagshälsovård. En rapport om utbildning, utveckling och forskning

"Regeringen beslöt den 26 mars 2009 (dir. 2009:18) att inrätta en delegation för kunskapsområdet företagshälsovård att övergångsvis upphandla och samordna långa utbildningar, på magister- och masternivå, i företagshälsovård.

 

Delegationen fick i uppdrag att följa införandet av den nya specialiseringstjänstgöringen i arbets- och miljömedicin (SOSFS 2008:17) samt bilda ett forum för utbildningen av företagsläkare med berörda parter under övergångstiden."

 

Läs mer på regeringskansliets hemsida.

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin