Beprövade metoder och verktyg för ditt dagliga arbeteAktuellt

Lungsjukdomar i arbetslivet – teori och praktik

Kursen motsvarar delvis vår tidigare utbildning om arbetsrelaterade luftvägssjukdomar och spirometri men omfattar nu även exponering och föreskrifter. Datum: Tisdag 26…

Så kan företagshälsovården rädda de anställdas skinn

Välkommen till en utbildning om arbetsdermatologiska frågor. Nu kan du som jobbar inom företagshälsan eller teknisk företagshälsovård lära dig mer…

Utbildning spirometriundersökning

Välkommen på spirometriutbildning i november 2017, på Universitetssjukhuset i Örebro. Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor som arbetar inom företagshälsovården. För…

Visa äldre nyheter