Beprövade metoder och verktyg för ditt dagliga arbeteAktuellt

Utbildning i Lund: MEBA – Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete

Kursen omfattar genomgång av MEBA-metoden. MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller. Den…

Utbildning i Göteborg: Medicinska kontroller i arbetslivet

Arbets- och miljömedicin i Göteborg ger kursen Medicinska kontroller i arbetslivet i samarbete med Arbetsmiljöverket. Tid: 30 mars–3 april 2020Plats:…

Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete – klinisk undersökning med MEBA – Kurs i Uppsala

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke,…

Visa äldre nyheter